Zespół

Johann Bros                      
Przewodniczący Rady Programowej

Galerii Szyb Wilson
 

Monika Paca-Bros
Prezeska Fundacji Eko-Art Silesia
Dyrektorka Art Naif Festiwal

 

Ilona Bielawska
Zarządca Galerii

 

Magdalena Stypuła
Koordynator Biura

 

Izabela Kośmider
Koordynator Art Naif Festiwal