Sprzedaż

powrót

Wyślij zapytanie

STAŃCZAK KAMIL - BEZ TYTUŁU

Cena: 3 500zł
Kamil Stańczak ur. w 1980 roku w Puławach. Studia 199 - pokaż numer telefonu - 4 Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Artystyczny, dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Żukowskiego w 2004 roku. Pracuje na macierzystej uczelni.
 
Operując dużymi płaszczyznami monochromatycznego koloru artysta gra ze stereotypem widzenia artysty, który na jego obrazach staje się maszyną. Dodane elementy metalowe dodatkowo uatrakcyjniają kompozycje, która ma nieregularne kształty, których początków można szukać w twórczości Franka Stelli z jego ideą shaped canvas. Operowanie pustką i przerwami jest charakterystyczne dla postmodernistycznych strategii gloryfikacji tego co pomiędzy, co ukryte w szczelinach.
 
Artysta w obrazie Stańczaka to marionetka w rękach muz, robot- manekin sterowany natchnieniem i wizjami, których jest bezwolnym wykonawcą.