Wróbel Paweł powrót

Paweł Wróbel (1913-1984) – śląski malarz prymitywista, górnik kopalni Wieczorek, od 1947 roku związany z przyzakładowym domem artystycznym Członek Grupy Janowskiej. Malował głównie obrazy związane z obyczajami śląskimi, codzienny życiem osad górniczych, pracą w kopalni czy mitologią górniczą.

 

powrót